nota prawna - złota miotła

Znak towarowy oraz nazwa "Złota Miotła" są znakami towarowymi chronionymi prawem. Prawa autorskie zamieszczane w serwisie www.zlotamiotla.pl należą do World Expo International sp. z o.o.

Znak słowny "ZŁOTA MIOTŁA" został zarejestrowany przez World Expo International sp. z o.o. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27.03.2003 (nr zgłoszenia: 262838) roku i otrzymał prawo ochronne nr 175049 w dniu 29.05.2006 roku.
świadectwo ochronne

Znak przestrzenny złotej miotły został zarejestrowany przez World Expo International sp. z o.o. w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27.05.2002 (nr zgłoszenia: 250889) roku i otrzymał prawo ochronne nr 166134 w dniu 20.07.2005 roku.
świadectwo ochronne

Znak słowny "GOLDEN BROOM" został zarejestrowany przez World Expo International sp. z o.o. jako wspólnotowy znak towarowy (WZT) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe) w Alicante w dniu 14.09.2010 roku. Nr znaku WZT: 008703704.
świadectwo rejestracji

Znak przestrzenny golden broom został zarejestrowany przez World Expo International sp. z o.o. jako wspólnotowy znak towarowy (WZT) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory Przemysłowe) w Alicante w dniu 29.09.2010 roku. Nr znaku WZT: 008703712.
świadectwo rejestracji
World Expo International sp. z o.o. tel.: +48 52 3216910 www.world-expo.pl